Co to jest dochód podstawowy?

Dochód podstawowy to równe, powszechne, bezwarunkowe świadczenie pieniężne, wypłacane regularnie przez państwo indywidualnie każdej obywatelce i obywatelowi (rezydentce/rezydentowi), którego wysokość pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych.

Jest to świadczenie:

  • POWSZECHNE – przysługuje każdej obywatelce i każdemu obywatelowi, a nie jedynie jakiejś grupie (np. dzieciom, osobom starszym itp.).
  • BEZWARUNKOWE – od otrzymujących nie wymaga się spełnienia żadnych warunków; nie jest zatem zależny od tego czy się pracowało, poszukuje się pracy, uczęszcza się na szkolenia itd.
  • BEZKRYTERIALNE – przysługuje wszystkim bez stosowania kryterium dochodowego; innymi słowy nie trzeba być ubogim, żeby je otrzymywać.
  • INDYWIDUALNE – przysługuje jednostkom, a nie rodzinom.
  • PODSTAWOWE – jego wysokość pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych
  • REGULARNE – wypłacany jest w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc)
  • PIENIĘŻNE – wypłacany jest w pieniądzu, a nie w postaci dóbr czy usług