Linki

Basic Income Earth Network
Światowa Sieć Dochodu Podstawowego, organizacja, która powstała w 1986 r. jako Basic Income European Network, obecnie zrzesza 16 sieci krajowych.

Unconditional Basic Income Europe

Europejska Sieć Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego istniejąca formalnie od 2015 r. organizacja wyrosła z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej uruchomionej w 2013 r.

US Basic Income Guarantee Network
Sieć na rzecz Gwarantowanego Dochodu Podstawowego w USA.

Citizen’s Income
Brytyjska organizacja powstała jako Basic Income Research Group w 1984, obecna nazwa od 1992.

Global Basic Income Foundation
Fundacja powstała w 2000 r. popierająca ideę globalnego DP.

Basic Income Studies
Akademicki periodyk sponsorowany przez BIEN, analizy i wyniki badań nad PDP.

New Democracy Forum: Delivering A Basic Income
Debata o PDP na łamach Boston Review. Na tekst Philippe Van Parijsa Basic Income for All odpowiedzieli m.in. Herbert Simon, Edmund Phelps, Robert Goodin, Brian Barry.

Symposium on P. Van Parij’s „Real Freedom for All” 1 i 2
Debata na łamach Analyse & Kritik, kilka tekstów krytycznych wobec idei PDP i odpowiedź Van Parijsa.

Alaska Permanent Fund
Od 1976 r. mieszkańcy Stanu Alaska mają prawo do rocznej dywidendy, która uznawana jest za praktyczny przykład realizacji PDP.

Popularny Blog BasicIncome na Reddit.com