O nas

Polska Sieć Dochodu Podstawowego skupia zwolenników bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) działających na rzecz badania, popularyzacji i promocji tego rozwiązania. Mamy różne światopoglądy, reprezentujemy różne opcje polityczne, łączy nas przekonanie, że BDP jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, realizacją fundamentalnych wartości takich jak równość, wolność i solidarność, a także odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne i gospodarcze.

Zarząd stowarzyszenia „Polska Sieć Dochodu Podstawowego”

maciej-szlinderMaciej Szlinderprezes Zarządu

filozof, socjolog, ekonomista, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w którym przygotowuje pracę doktorską na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego. Redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Członek hiszpańskiej Sieci Dochodu Podstawowego (Red Renta Básica) i sieci europejskiej (Unconditional Basic Income Europe). Publikował m. in. w „Basic Income Studies”, „Praktyce Teoretycznej”, „Nowej Krytyce”, „Filo-Sofiji”  i „Przeglądzie Ekonomicznym”. Współtłumaczył lub redagował książki takie jak m.in. Prekariat i Karta Prekariatu Guya Standinga, Globalny Minotaur Yanisa Varoufakisa, Bunt miast Davida Harveya.

roberto-cobas-avivarRoberto Cobas Avivar – członek Zarządu

Ekonomista. Eseista i publicysta obecny w portalach iberoamerykańskich, jak i w polskich mediach. Analityk polityczny. Działacz społeczny. Były ekspert Agencji ONZ UNIDO w Warszawie. Członek Ruchu DiEM25Polska. Inicjator polskiego ruchu „Demokratyczna Umowa Społeczna”. Autor „Studium o BDP”.

 

marek-jedlinskiMarek Jedliński – członek Zarządu

Tłumacz. Członek Klubu Krytyki Politycznej w Łodzi.

 

 

 

marta-koronkiewiczMarta Koronkiewicz-Kaczmarska – członkini Zarządu

doktor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Krytyczka literacka. Zastępczyni redaktora naczelnego  „Przerzutni. Magazynu literatury i badań nad codziennością”. Współautorka cyklu „Kreacje Krytyczne”. Należy do redakcji czasopisma przekładowego WIDMA. Współtworzyła „Kreacje Krytyczne” – cykl dyskusji o współczesnej humanistyce. Współorganizuje Mikrofestiwal – Festiwal Młodej Poezji.

ryszard-szarfenberg-kwadratRyszard Szarfenberg – członek Zarządu

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004-2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network (2014). Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (od 2009), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2008-2016). Członek rady redakcyjnej serii wydawniczej Współczesna Polityka Społeczna oraz kwartalnika Problemy Polityki Społecznej. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej.

Komisja Rewizyjna

Jarosław Klebaniuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mikołaj Ratajczak – Członek Komisji Rewizyjnej

Jacek Warda – Członek Komisji Rewizyjnej