Spotkanie „Bezwarunkowy dochód podstawowy – Indie, Europa, Polska?”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwarte „Bezwarunkowy dochód podstawowy – Indie, Europa, Polska?”
czas: 23 marca godzina 19:00;
miejsce: Teatr Ósmego Dnia, Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

W wielu krajach funkcjonują liczne programy wsparcia osób ubogich, a jednak nigdzie nie udało się pozbyć problemu ubóstwa.
A może po prostu przekazać ludziom pieniądze? Wszystkim, bez żadnych warunków. Jak taki bezwarunkowy dochód podstawowy wpłynąłby na ludzkie zachowania? Czy zniechęcałby do podejmowania pracy zarobkowej? Czy zmniejszyłby nierówności społeczne? Czy skłaniałby do współpracy? Czy nie byłby marnotrawiony? Jak wpłynąłby na poziom zdrowia czy wykształcenie społeczeństwa?

Na spotkaniu porozmawiamy o przeszłych, obecnie przeprowadzanych i planowanych programów pilotażowych bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Spróbujemy zastanowić się nad plusami i minusami dochodu podstawowego, zaletami i wadami eksperymentów sprawdzających to rozwiązanie, a także nad możliwościami jego wprowadzenia w Polsce.

Spotkanie rozpocznie krótki film na temat eksperymentu z dochodem podstawowym w indyjskim stanie Madhya Pradesh w latach 2011-2012.

Przedstawiciele Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego (Anna Siuda i Maciej Szlinder) pokrótce omówią eksperyment indyjski, realizowany obecnie eksperyment w Finlandii i inne planowane eksperymenty.